Havelte

F3DHavelte2006

Pro Rege De Natuur Fiets 3-daagse Havelte

gaat in 2020 NIET door i.v.m. coronavirus.

vanuit Echos Homes Het Baken, Joh. Postweg 5, Darp. Tel 0521 34 12 97

Afstanden: 40 en 60 km

Starttijden: 09.15  tot 10.30 uur

Kosten per deelnemer: voorinschrijving € 7,50; daarna € 10,00.  Deelname per dag € 4,50

Sluitingsdatum voorinschrijving: 20 mei 2020

Rabobanrekeningnummer: NL 49 RABO 0137 1965 55

Bij voorinschrijving geldt bankafschrift als bewijs van betaling en deelname

Opgave camping op inschrijfformulier is slechts van toepassing bij F3D Apeldoorn

Gegevens deelnemer 1 (verplicht)

Gegevens deelnemer 2 (verplicht)

Fietsafstand (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Plaats (verplicht)

Uw email (verplicht)

Tijdelijke camping?
janee

Aanvullende informatie