Havelte

F3DHavelte2006

Pro Rege De Natuur Fiets 3-daagse Havelte

4 – 6 september 2018 vanuit Echos Homes Het Baken, Joh. Postweg 5, Darp. Tel 0521 34 12 97

Afstanden: 40 en 60 km

Starttijden: vanaf 09.15 uur

Kosten per deelnemer: voorinschrijving € 7,50; daarna € 10,00. Deelname per dag € 4,50

Sluitingsdatum voorinschrijving: 28 augustus 2018

 Rabobanrekeningnummer: NL 49 RABO 0137 1965 55

Bij voorinschrijving geldt bankafschrift als bewijs van betaling en deelname

Gegevens deelnemer 1 (verplicht)

Gegevens deelnemer 2 (verplicht)

Fietsafstand (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Plaats (verplicht)

Uw email (verplicht)

Tijdelijke camping?
janee

Aanvullende informatie